2015-2018 > Collage

Porous
Porous
collage on paper
12"x16"
2016